<
Schliessen
Schliessen

Milyen szintű német nyelvtudásra van szüksége a gondozónak?

A német idősek otthoni ápolása az utóbbi időben népszerű és jövedelmező munkává vált a külföldön dolgozni vágyók számára. Nehéz munka, amely nagyfokú empátiát, türelmet és megértést, de jó szellemi és fizikai kondíciót is igényel. Az idősgondozók segítenek az idős, eltartott és gyakran beteg embereknek abban, hogy megbirkózzanak a mindennapi teendőkkel. Az ápolt személy gondozási igényeitől függően a gondozó feladatai változnak.

 A gondozói munka egyik előfeltétele a német nyelv ismerete.

Miért fontos a német nyelvtudás a gondozásban dolgozók számára?

Minden külföldi munkavállalás kérdéseket vet fel: Képes leszek ott mindennel megbirkózni? Képes leszek kommunikálni? Senki sem fog becsapni? Egy idegen nyelv ismerete csökkenti a stresszt, nagyobb önbizalmat, nagyobb biztonságérzetet, függetlenséget és önállóságot ad. Lehetővé teszi a gondozók számára, hogy szabadon kommunikáljanak a gondozottakkal és családtagjaikkal, ami erősíti a bizalmat és a kapcsolatokat az érintett felek között. Végül pedig az ápolók nagy felelősséget viselnek az ápoltak életéért, egészségéért és biztonságáért. Jó német nyelvtudással képesek mindenféle problémát maguk megoldani, segítséget kérni vagy szükség esetén segíteni az ügyfélnek. Érdemes tehát már eleve rendelkezni bizonyos nyelvi készséggel, hogy ezeket a helyzeteket is kezelni tudjuk.  A német nyelvet kommunikatívan ismerők gyakran nagyobb eséllyel kapnak jövedelmezőbb és jobban fizetett állásokat. A Hausengel Akadémia évek óta támogatja saját ingyenes oktatási programjait, és arra ösztönzi franchise-partnereit, hogy fejlesszék és bővítsék kompetenciáikat és szakmai készségeiket. Tudjuk, hogy a jól képzett ápoló nemcsak minőségi ellátást jelent, hanem jobb feltételeket és lehetőségeket ad az ápoló számára. Ebből minden fél profitál.

Német - nyelvi szintfelmérés

Az ápolónak a feladatkörétől függetlenül tudnia kell németül kommunikálni. Lehetőleg legalább B1 szint.

A nyelvtudás legelterjedtebb osztályozása a Közös Európai Referenciakeret, amely a következő szinteket különbözteti meg:

A1- Elemi nyelvhasználat

 • Megérti és használni tudja az ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon egyszerű kifejezéseket, amelyek célja a konkrét típusú szükségletek kielégítése.
 • Képes bemutatkozni önmagának és másoknak, és kérdéseket feltenni olyan személyes adatokról, mint például a lakóhelye, az ismerősei és a birtokában lévő dolgok, és tud válaszolni az ilyen kérdésekre.
 • Egyszerűen tud kommunikálni, ha a beszélgetőpartner lassan és világosan beszél, és hajlandó segíteni.

 

A2 - Elemi nyelvhasználat

 • Megérti a legközvetlenebbül fontos területekkel kapcsolatos mondatokat és gyakran használt kifejezéseket (pl. személyes és családi információk, vásárlás, munka, helyi terület).
 • Képes egyszerű, rutinszerű helyzetekben kommunikálni, amelyek egyszerű és közvetlen információcserét foglalnak magukban ismerős és rutinszerű ügyekben.
 • Egyszerűen le tudja írni a saját hátterét és végzettségét, a közvetlen környezetét és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokat.

B1 - Önálló nyelvhasználat

 • Megérti a munka, az iskola, a szabadidő stb. során rendszeresen előforduló ismerős témák főbb pontjait. Meg tudja oldani a nyelvterületen való utazás során várhatóan előforduló legtöbb helyzetet.
 • A nyelvterületen való utazás során felmerülő legtöbb helyzetet kezelni tudja. Egyszerű és összefüggő szöveget tud készíteni ismert témákról és személyes érdeklődési körébe tartozó területekről.
 • Le tudja írni a tapasztalatokat és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, és röviden meg tudja indokolni vagy magyarázni a terveit és véleményét.

B2 - Önálló nyelvhasználat

 • Képes megérteni a konkrét és elvont témájú, összetett szövegek fő gondolatait, beleértve a szakterületén folyó szakmai vitákat is.
 • Elég folyékonyan és spontán tud kommunikálni ahhoz, hogy az anyanyelvi beszélőkkel normális beszélgetést folytasson anélkül, hogy bármelyik fél számára megerőltető lenne.
 • Világosan és részletesen ki tudja fejezni magát a témák széles skálájáról, ki tudja fejteni álláspontját egy aktuális kérdésben, és ki tudja fejezni magát általánosságban.

C1 - Hozzáértő nyelvhasználat

 • Megérti az igényes, hosszabb szövegek széles skáláját, beleértve az implicit jelentést is.
 • Folyékonyan és spontán tudja kifejezni magát anélkül, hogy egyértelműen azonosítható szavakat kellene keresnie. Képes a nyelvet hatékonyan és rugalmasan használni a társadalmi és szakmai életben, illetve a képzés és a tanulás során.
 • Világosan, strukturáltan és részletesen tudja kifejezni magát összetett témákról, megfelelően használva a szövegek összekapcsolásának különböző eszközeit.

C2 - Hozzáértő nyelvhasználat

 • Gyakorlatilag mindent könnyedén megért, amit olvas vagy hall.
 • Képes különböző írott és szóbeli forrásokból származó információk összefoglalására, indoklással és magyarázattal, koherens előadásban.
 • Spontán, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, és összetettebb helyzetekben is képes a jelentés finomabb árnyalatait világossá tenni.

Hogyan tanuljak németül?

 • Az idegennyelv tanulásban a legfontosabb a motiváció és a rendszeresség.
 • Az ügynökség lehetőséget kínál az ápolóknak, hogy ingyen fejlesszék nyelvtudásukat - érdemes élni ezzel az ajánlattal! A Hausengel egy bizonyos összeghatárig visszatéríti az elvégzett német nyelvtanfolyam költségeit, valamint ingyenes nyelvleckéket kínál a Facebookon működő nyelvi csoportban - Hausengel: Praktikus német nyelvleckék gondozóknak.
 • Az interneten számos ingyenes anyagot találhat a német nyelvtanuláshoz.
 • A mobiltelefonokra készült német nyelvi alkalmazások lehetővé teszik a tanulást bárhol és bármikor.
 • Az online vagy helyszíni nyelvtanfolyamok jó választásnak bizonyulnak azok számára, akiknek szükségük van egy tanár támogatására és tanácsaira.