<
Schliessen
Schliessen

A Hausengel hozzájárul az új ipari szabványhoz a "24 órás gondozásban" - az átláthatóság és az ellátás minőségének javítása érdekében

Az úgynevezett "24 órás gondozás", mint gondozási forma, egyre jelentősebbé válik, ugyanakkor eddig nem volt egységes minőségi színvonal meghatározva. A következmény: nagyszámú szolgáltató belföldön és külföldön, eltérő szolgáltatási minőséggel és különböző üzleti modellekkel, mely általában zavart okozott, és nem ritkán jogi kockázatot jelentett a fogyasztóknak. Ezért nagyon örülünk annak a ténynek, hogy know-how-nkkal és több, mint 15 éves tapasztalatunkkal hozzájárulhattunk egy új ipari szabvány kidolgozásához, amely rendbe teszi ezt a problémát. Minőségi szolgáltatóként és DIN-létrehozóként fontos számunkra, hogy nagyobb átláthatóságot, nagyobb védelmet és az ellátás magas színvonalát biztosítsuk az iparág egészében.

DIN SPEC 33454

Ennek az új ipari szabványnak (DIN SPEC 33454) a célja olyan követelmények és mechanizmusok meghatározása, amelyek irányt mutatnak az ellátásban részt vevők számára, és amelyek számukra előnyösek és jól használhatóak. A dokumentumban, melynek teljes címe: " Támogatására szoruló emberek gondozása saját háztartásban külföldről érkező gondozók által - a közvetítőkre, a szolgáltatókra és a gondozókra vonatkozó követelmények", mely követelmények a különböző érintett felekre és az együttműködésükre vonatkozik.

A kritériumok különböző részterületekre vannak felosztva:

  • A gondozókkal szemben támasztott követelmények (ideértve az idegen nyelv alapszintű ismeretét a gondozottakkal és családjukkal való kommunikációhoz, képzés vagy továbbképzés az ápolásban és az otthoni környezetben nyújtott gondozásban, mindez az ellátás minőségének állandó javulásának biztosítása érdekében. Fontos a gondozók számára: a jövőben elsősegély-tanfolyamra is szükség lesz a megbízás kezdete előtt!)
  • A gondozásra és a gondozás helyszínére vonatkozó követelmények (lakótér felszereltsége, bútorozott helyiség visszavonulási helyként rendelkezésre állása, korlátlan hozzáférés az egészségügyi helyiségek és a konyha közös használatához, a gondozók számára W-LAN elérhetőség biztosítása, hogy kapcsolatot tarthassanak családjukkal. További szempontok például a munkaeszközök és a szállítóeszközök rendelkezésre állására vonatkoznak, hogy az ápoló jól és biztonságosan végezhesse munkáját) - ebben a tekintetben különösen határozottak vagyunk, mert Ön gondozóként semmiben sem szenvedhet hiányt a munkája során
  • Követelmények az otthoni környezetben való gondozás közvetítőire vonatkozóan (kommunikáció és elérhetőség, formaságok, jogi és szervezeti keretfeltételek stb. Alapvetően azoknak a szolgáltatóknak, akik a DIN SPEC 33454 szerint akarnak működni, több felvilágosító munkát kell nyújtaniuk, és részletes információkat kell szolgáltatniuk a szolgáltatás köréről és a jogi alapokról. Gondoskodni kell a közvetítői folyamat előtti, alatti és utáni tanácsadásról és információkról. A képzett munkavállalók gondozással kapcsolatos támogatása kiegészítő és minőségnövelő intézkedés)
  • Az otthoni környezetben az ellátást nyújtó szolgáltatókravonatkozó követelmények (együttműködés a gondozóval, állandó kapcsolat a gondozóval és támogatás).

A DIN SPEC 33454 szabvány 2021. január 29-től áll rendelkezésre. Már letölthető az előző csütörtöktől (2021. január 22.). Az érdeklődők itt megtekinthetik a dokumentumot. A bizottság valamennyi tagja (a fogyasztók képviselői, a gondozottak hozzátartozói és az ellátás által érintett személyek, ügyvédek és tudósok képviselői), akik a DIN-en dolgoztak, beleegyeztek a dokumentum nyilvánossá telébe. Ennek ellenére minden érintett egyetért abban, hogy ez a DIN SPEC csak a kezdet lehet. Ez az első hivatalos kísérlet kötelező és általánosan kötelező követelmények és minőségi előírások megállapítására az úgynevezett "24 órás gondozás" iparágban. A DIN SPEC 33454 megvalósításakor minden bizonnyal még sok más kiindulási pontot lehet majd azonosítani.